FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA

Językiem kierunkowym na studiach II stopnia w zakresie filologii słowiańskiej i polskiej (tzw. studia slawistyczno-polonistyczne) jest język czeski. Studenci tego kierunku zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów słowiańskich, ich przeszłością, cywilizacją, kulturą i literaturą, co ułatwia orientację w szerszym kontekście regionalnym.

Program studiów – poza obowiązkowym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia zdobycie wiadomości o kulturze krajów słowiańskich i kulturze polskiej niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny.

W formułę studiów wpisane jest osiągnięcie ogólnego wykształcenia filologicznego oraz sprawności translatorskiej. Blok zajęć poświęconych zagadnieniom przekładu obejmuje zarówno teorię i praktykę przekładu literackiego – dla przyszłych tłumaczy literatury czeskiej na język polski – jak i funkcjonalnego: słuchacze konwersatorium zdobywają niezbędną wiedzę na temat tworzenia bazy przekładów dla rozmaitych firm, wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania komputerowego i posługiwania się specjalistyczną terminologią. Jedno ze spotkań poświęcone jest również praktyce przekładu audiowizualnego. Wśród zajęć fakultatywnych na studiach II stopnia znajduje się także seminarium poświęcone historii czeskiego filmu: jego uczestnicy mają okazję wysłuchać prelekcji na temat najważniejszych czeskich dzieł filmowych, usytuowanych na tle istotnych nurtów kinematografii europejskiej i amerykańskiej, obejrzeć je w ramach zajęć i przedyskutować.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska otrzymuje tytuł magistra filologii słowiańskiej i filologii polskiej.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język czeski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

Ponad to posiada wykształcenie z zakresu historii literatury, historii i lektury wybranego kraju słowiańskiego oraz z zakresu historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim.

Słuchaczami tych studiów mogą zostać absolwenci uczelni wyższych posiadający tytuł zawodowy licencjata/inżyniera.

Koordynator kierunku: dr Monika Wójciak-Marek, e-mail: monika8@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: