FILOLOGIA CHORWACKA

2000px-flag_of_croatia-svg


FILOLOGIA CHORWACKA

Studia II stopnia na w zakresie filologii chorwackiej koncentrują się nie tylko na praktycznej nauce języka kierunkowe, ale także na przekazaniu studentom kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii Chorwacji. Dodatkowo słuchacze mają szansę pogłębić zdobytą wiedzę o różnorodne konteksty oraz relacje do innych aspektów kulturowych i językowych.

                Na studiach II stopnia studenci uczestniczą także w bloku zajęć specjalizacyjnych, które przygotowują ich do podjęcia pracy w zawodach, w których znajomość języka kierunkowego oraz doskonała orientacja w stosunkach kulturowych, obyczajowych, historycznych i politycznych jest najwyżej ceniona. Do wyboru jest specjalność translatorska lub specjalność kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów slawistycznych II stopnia w zakresie filologii chorwackiej posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji: translatorskiej oraz kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej, a także zna język serbski na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada umiejętność posługiwania się drugim (innym niż język bułgarski) językiem słowiańskim na poziomie biegłości A2 oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Student powinien porozumiewać się w ramach wyuczonej dziedziny zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Absolwenci innych kierunków studiów rozpoczynają naukę języka kierunkowego od podstaw.

Słuchaczami studiów II stopnia mogą być studenci z tytułem licencjata lub inżyniera. Absolwent studiów slawistycznych II stopnia powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie na podstawie informacji o kraju specjalności, a także posiadać szerokie kompetencje międzykulturowe i być otwartym na inne języki i kultury. Kilkuletnie obserwacje dowodzą, iż wielu naszych absolwentów doskonale odnajduje się na rynku turystycznym w zawodzie pilotów wycieczek oraz rezydentów wykorzystujących w pracy zdobyte kompetencje językowe (będące ogromnym wysoko cenionym przez pracodawców atutem) oraz znajomość specyfiki kulturowej obszaru Słowiańszczyzny Południowej.

Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Dwuletnie studia slawistyczne II stopnia przygotowują absolwentów także do podjęcia edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynator kierunku: dr Magdalena Baer, e-mail: mandaljena@wp.plA

Reklamy%d blogerów lubi to: