FILOLOGIA CZESKA

2000px-flag_of_the_czech_republic-svg


FILOLOGIA CZESKA

Studia bohemistyczne w Instytucie Filologii Słowiańskiej to nie tylko nauka języka czy zdobywanie wiedzy na temat historii czeskiej literatury, to także poznawanie kultury i zwyczajów najbliższych południowych sąsiadów, liczne spotkania z ludźmi nauki i artystami – w ubiegłych latach Instytut Filologii Słowiańskiej odwiedzili między innymi: Jaroslav Rudiš, David Černý, Michal Ajvaz, Jiří Gruša czy Leszek Engelking, a wybitni goście z czeskich uczelni i polskich ośrodków bohemistycznych wygłosili wiele wykładów naukowych i popularnonaukowych. Co roku na przełomie kwietnia i maja organizowane jest także seminarium wyjazdowe do Pragi, które ma na celu przybliżenie poznańskim Studentom bohemistyki kultury i historii stolicy Czech oraz nawiązanie kontaktu z tamtejszym środowiskiem akademickim.

Stałym elementem wyjazdów jest zwiedzanie historycznego centrum miasta z przewodnikiem oraz wizyty w muzeach i galeriach. Poznańscy bohemiści biorą także udział w wykładach na Uniwersytecie Karola. Liczne imprezy okolicznościowe, wieczory z czeską muzyką, seminaria filmowe, konferencje i wystawy sprawiają, że studia filologiczne stają się okazją do rzeczywistego poznania czeskiej kultury, literatury, sztuki, architektury itd. Uczestnicy studiów w Instytucie Filologii Słowiańskiej mają także szansę skorzystać z możliwości rocznych oraz semestralnych wyjazdów stypendialnych na uczelnie partnerskie (m.in. w ramach programów Socrates Erasmus oraz CEEPUS) – w ubiegłych latach poznańscy bohemiści wyjeżdżali na przykład do Pragi, Brna, Ostravy, Ołomuńca i Czeskich Budziejowic.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę w zakresie filologii czeskiej. Rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Program studiów jest nastawiony na to, aby Absolwent opanował język czeski na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby Absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B1. Absolwent potrafi także samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do pracy w placówkach dyplomatycznych, oświatowych, kulturalnych, samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach oraz mediach elektronicznych. Program studiów slawistycznych, specjalność filologia czeska nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynator kierunku: dr Urszula Kowalska, e-mail: ukow@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: