BAŁKANISTYKA

BAŁKANISTYKA

Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki. Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Historii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na unikatowym kierunku bałkanistyka posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (poziom sprawności językowej B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (poziom sprawności językowej B1). Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (język kongresowy na poziomie sprawności językowej B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich. W trakcie studiów poznają również konfesyjny wymiar bałkańskiej przestrzeni kulturowej oraz relacje między islamem, prawosławiem i katolicyzmem.

Realizowane przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, historii oraz etnologii i antropologii Bałkanów umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu bałkańskiej przestrzeni kulturowej i społecznej. Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Absolwent bałkanistyki będzie posiadał przygotowanie do prowadzenia działalności analitycznej. Zdobędzie kompetencje pozwalające na kontynuowanie wykształcenia na studiach II stopnia na unikatowym kierunku bałkanistyka oraz na podjęcie nauki na II stopniu studiów na kierunkach o profilu filologicznym, etnologicznym, antropologicznym bądź historycznym, zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

Koordynator kierunku: dr Joanna Rękas, e-mail: rekasus@amu.edu.pl

Reklamy%d blogerów lubi to: