BALKAN STUDIES


International Master in BALKAN STUDIES, IBS

GRADUATE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

The student of the unique Balkan studies gains practical knowledge of two regional languages – one is Slavonic chosen from Bulgarian, Macedonian, and Serbian (level B1) and one non-Slavonic from among Albanian, Greek, Romanian and Turkish (level B1). The practical knowledge of those languages is supplemented with comprehensive studies of Balkan contemporary literature and current cultural, social, political and economic transformations in the Balkans.
The interdisciplinary character of the programme, including research methods of language and literature studies, ethnology, history and political science gives knowledge about the linguistic, ethnic and political conditions, including the identity issues, and their current forms in Balkan countries. The specific merger of those four realms of science leads to the attainment of skills necessary to synthesizing and applying those theories in practice. Students learn to think in terms of the dialectics of analysis and synthesis, to formulate and verify hypotheses and evaluate the current cultural, politic and economic phenomena in the Balkans.
The graduate will be highly competent in cultural and social analysis. Prospective jobs include national and self-government administration, national institutions, European Union authorities, cultural, educational, publishing institutions, foundations, economic institutions and mass media.
A graduate of the unique Balkan studies will be well prepared to undertake research and enter PhD studies.

ALL LECTURES AND SEMINARS WILL BE DELIVERED IN ENGLISH. MA DISSERTATION MIGHT BE WRITTEN EITHER IN ENGLISH OR ONE OF THE LANGUAGES OF THE BALKANS.

Detailed plan of studies: here.


DURATION


2 years (four semesters). 1 October 2014 – 30 September 2016


LANGUAGE OF INSTRUCTION


English


ECTS POINTS


120


REQUIREMENTS


B.A. in arts or social sciences. IELTS 6.5 or TOEFL 570 (230 computer-based).


TUITION PER YEAR


International students: 8000 PLN
Students from Poland and the EU: free


APPLICATION DEADLINE


Information will be available in May 2016 at www.slavic.amu.edu.pl


COOPERATING INSTITUTIONS/INT’L PARTNERS


  • Paisij Chilendarski University in Plovdiv (Bulgaria),
  • Ss. Cyril and Methodius University in Skopije (Macedonia),
  • University of Novi Sad (Serbia)
  • University of Belgrade (Serbia)
  • University of Tuzla (Bosna and Herzegovina)
  • Girokastra University (Albania)

CONTACT


Adam Mickiewicz University

PhD Joanna Rękas, e-mail: rekasus79@gmail.com

BALKAN STUDIES

                Balkan Studies to unikatowe dwuletnie studia II stopnia w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Jako kierunek studiów  mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych ze względu na swój przedmiot (język, literatura, kultura, historia, etniczność i religia, relacje etniczne i społeczne), metodologię (wykorzystującą aparat pojęciowy i badawczy filologii, etnologii oraz historii) oraz efekty naukowo-badawcze, których wymiernym kształtem jest wpływ na krzewienie kultury bałkańskiej w Polsce. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, a językiem pracy dyplomowej może być język angielski lub jeden z języków bałkańskich. Balkan Studies II stopnia koncentrują się  na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatury bałkańskiej w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego. Zagadnienia te ujmowane są w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych języków i kultur.

                Celem kształcenia na kierunku bałkanistyka jest stworzenie Studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultur, literatur krajów bałkańskich oraz zdobycia umiejętności językowych (w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich), dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, firmach handlowych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach i w mediach oraz tych wszystkich dziedzinach życia zawodowego, gdzie znajomość kultur i języków bałkańskich jest istotnym elementem wykonywanych obowiązków.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów Balkan Studies II stopnia uzyskuje wiedzę z zakresu dwóch języków: słowiańskiego – bułgarskiego, macedońskiego, serbskiego – oraz niesłowiańskiego – albańskiego, greckiego, rzymskiego lub tureckiego. Oba języki Absolwenci opanowują na poziomie sprawności językowej B1. Praktyczna nauk języków uzupełniona jest o zajęcia z zakresu bałkańskiej literatury, kultury, a także poznanie aspektów społecznych, politycznych ekonomicznych i historycznych Bałkanów.

Interdyscyplinarny charakter programu studiów, zawierający poznanie metod badawczych w zakresie języka, kultury, historii i polityki, gwarantuje zdobycie wiedzy wzbogaconej o najważniejsze i charakterystyczne dla krajów bałkańskich aspekty. Współistnienie tych komponentów w programie pozwala Absolwentowi na posługiwanie się narzędziami analitycznymi i porządkującymi, dzięki którym z łatwością będzie formułował i weryfikował wnioski dotyczące współczesnej sytuacji kulturalno-polityczno-ekonomicznej krajów bałkańskich. Absolwent Balkan Studies zdobędzie kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu. Będzie także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Koordynator kierunku: dr Joanna Rękas, e-mail: rekasus@amu.edu.pl

 

Reklamy%d blogerów lubi to: